Business & Organization Research Conference (BOR)

Konferans Yayın Çağrısı


İlki Karabük Üniversitesi/Safranbolu’da yurtiçi ve yurtdışı 237 bilim insanının katılımıyla düzenlenmiş olan BOR (Business & Organization Research) adlı uluslararası konferansımızın, ikincisi Yaşar Üniversitesinde ENOVA Projesi’nin desteği ile düzenlenecek olup konferansımıza siz değerli bilim insanlarını davet etmekten büyük bir onur duymaktayız. Konferansımızın teması, yeni sosyal dinamiklerin bir sonucu olarak her boyutuyla “Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi” dir. İşletme, Ekonomi ve çok disiplinli çalışmalarla sosyal bilimleri de kapsayan konferansımıza devam eden araştırmalarınızı, araştırma bulgularınızı veya tamamlanmış araştırmalarınızı gönderebilirsiniz. Tüm çalışmaların hakemlik sürecinden geçirileceği ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini bir araya getirecek olan bu konferans, aynı zamanda güncel bilimsel meseleleri ve işletme yönetimi, kamu yönetimi, finans, yönetim ve organizasyon, örgüt sosyolojisi, sosyal hizmet gibi sosyal bilimler alanlarına ilişkin araştırma metodolojilerinin tartışılmasını sağlayacaktır. Fikirlerin paylaşıldığı ve bilim insanlarının kişisel ağlarını zenginleştireceği bu konferansta sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Konferansta sunulan bildiriler özet metin ve tam metin olarak konferans e-kitabında yayınlanacak olup ayrıca bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra seçilen makaleler konferansı destekleyen dergilerde de tam metin olarak yayınlanacaktır.

Konferansın resmi dili Türkçe ve İngilizcedir.


Aşağıdaki alanlarla ilgili çalışma gönderebileceğiniz gibi konferansın temasına uyan ve alanlarda listelenmemiş olan konularda da çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.

 • ALAN 1: Sosyal ve Toplum Çalışmaları
 • ALAN 2: Kent ve Politik Çalışmalar
 • ALAN 3: Kültürel ve Küresel Çalışmalar
 • ALAN 4: Çevresel Çalışmalar
 • ALAN 5: Örgütsel Çalışmalar
 • ALAN 6: Eğitim ve İletişim Çalışmaları
 • ALAN 7: Ekonomi, Finans ve Muhasebe
 • ALAN 8: İşletme ve Yönetim Çalışmaları
 • ALAN 9: Teknoloji ve Yenilik İktisadı
 • ALAN 10: Turizm İşletmeciliği
 • ALAN 11: Maliye ve Sosyal Hizmet
 • ALAN 12: Kamu Yönetimi
 • ALAN 13: Uluslararası İlişkiler
 • ALAN 14: Ekonometri
 • ALAN 15: Ticaret Hukuku
 • ALAN 16: Sayısal Yöntemler
 • ALAN 17: Genel Alan ( İktisadi ve İdari Bilimler)