Finansal Ekonometri Uygulamaları

Dr. Osman TÜZÜN - Eğitimin toplam süresi 8 saattir.


Eğitimin İçeriği

 • Finansal Zaman Serilerinin Özelikleri, Durağanlık Kavramı
 • Tek Değişkenli Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) Modelleri ve Uygulamaları
 • Çok Değişkenli Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) Modelleri ve Uygulamaları
 • Varyans Kırılma ve Nedensellik Testleri

Not: Katılımcıların dizüstü bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.


Uygulamalı Dinamik Panel Veri Analizi

Dr. Ramazan EKİNCİ - Eğitimin toplam süresi 8 saattir.


Eğitimin İçeriği

 • Durağan Olmayan Panel Veri Modellerine Giriş: Birim Kök ve Durağanlık Kavramı
 • Birinci ve İkinci Nesil Birim Kök Testleri
 • Birinci ve İkinci Nesil Eşbütünleşme Testleri
 • Uzun Dönem Katsayı Tahmincileri
 • İçsellik Sorunu ve GMM Tahminci

Not: Katılımcıların dizüstü bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.


SPSS ile Temel Düzey Veri Analizi Kurs İçeriği

Arş. Gör. Efe Sarıbay - Kurs Süresi: 6 Saat


 • 09:00 – 09:50: SPPS akkında temel bilgi, veri yapıları, farklı veri türlerine göre veri girişleri (anket veri girişi)
 • 10:00 – 10:50: Tanımlayıcı istatistikler, frekans analizi ve grafikler
 • 11:00 – 12:00: T testleri
 • Öğle Arası
 • 13:30 – 14:20: Ki Kare analizleri, varyans analizleri
 • 14:30 – 15:20: Regresyon ve korelasyon analizleri
 • 15:30 – 16:30: Parametrik olmayan hipotez testleri

Not: Katılımcıların dizüstü bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.