• Hazırlanan özet ve tam metin bildiriler yazım kılavuzuna uygun olarak aşağıdaki bildiri gönderim formuna yüklenmesi gerekmektedir.
  • Bildiri özetleri, kaynakça hariç en az 250 sözcükten oluşmalıdır.
  • Gönderilecek tam metin bildiriler (kaynakça dahil) en az 4 en fazla 11 sayfa olmalıdır.
  • Türkçe yapılan yayınlarda da İngilizce özeti eklemeniz gerekmektedir.

Özetler için tarafımızca hazırlanan (Türkçe/İngilizce) özet ve tam metin şablonları kullanılıp word formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Bu konferansta, yazar ve hakemin süreç boyunca gizli kaldığı, çift kör akran değerlendirmesi yapılmaktadır.

  • Konferansımızın sayın katılımcıları,
  • Tam metin bildiriler yüklenmeden önce aşağıdaki linkte yer alan bilgilendirme metninin okunup, ilgili formun doldurulması gerekmektedir. Tam Metin Bildiri Yükleme Formu'ndan konferansımızın yayın olanakları kapsamındaki dergilerde yayınlanması için değerlendirilmeye alınacak makalelerin tam metin yüklemesi yapılmamaktadır, sadece tam metin bildiri kitabında yayınlanacak bildiriler için tam metin yüklemesi yapılmaktadır.
  • Bilgilendirme Metni ve Yayın Kayıt Formu
  • Saygılarımızla,
  • Düzenleme Kurulu
Tam Metin Bildiri Yükleme Formu

Önemli! Lütfen güncel tam metin şablonuna göre her çalışma için bir kez doldurunuz.
Teşekkürler. Çalışmanız başarıyla yüklenmiştir.
Yazar Bilgileri

Bildiri Bilgileri

Önemli! Bilgilerini gireceğiniz ilk yazar "Sorumlu Yazar (Bildiriyi Sunacak Yazar)" olarak değerlendirilecektir. Birlikte çalışmış olduğunuz diğer yazarları "Yazar Ekle" sekmesine tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Yazar Ekle
Sadece "Bildiriyi Sunacak Yazar"dan istenmektedir. Kongre öncesi ve kongre günü duyurular için önem arz etmektedir.
Sadece "Bildiriyi Sunacak Yazar"dan istenmektedir.
Sadece "Bildiriyi Sunacak Yazar"dan istenmektedir.
Business & Organization Research/Safranbolu Kongresine katıldınız mı? Not: Sadece kayıt yaptıran yazarlar için
Sisteme yükleyeceğiniz bildirinin başlığını giriniz
Bildiriniz başarıyla sisteme yüklendi. Teşekkürler.
Yeni bir bildiri yüklemek isterseniz lütfen sayfayı yenileyin.
Dinleyici, Diğer Yazar(lar) Bilgileri

Bildiriniz başarıyla sisteme yüklendi. Teşekkürler.
Yeni bir bildiri yüklemek isterseniz lütfen sayfayı yenileyin.